Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą w formie limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

Przeznaczenie:
Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności rolniczej.
 
Korzyści:
  ▪ Szybki dostęp do środków finansowych.
  ▪ Utrzymanie płynności finansowej.
  ▪ Możliwość wielokrotnego wykorzystania.
 
Dla kogo:
Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, którzy:
  ▪ Rozliczają się poprzez rachunek bieżący posiadany w Banku
 
Oprocentowanie:
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym dla osób fizycznych prowadzacych działalność rolniczą zgodne z uktualną "Tabelą oprocentowania..." obowiązująca w Banku, zamieszczoną na stronie.
 
Okres kredytowania:
12 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny 12-miesięczny okres bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.
 
Waluta:
PLN
 
Wysokość kredytu:
Kwota kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta.
 
Wypłata kredytu:
Kredyt udzielany jest w formie otwartej linii kredytowej. Klient może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytowego w okresie określonym umową.

Formy spłaty:
Każdorazowy wpływ środków pieniężnych na rachunek zalicza się, jako spłatę kredytu.Powoduje to odnowienie się linii kredytowej o kwotę spłaty i może być wielokrotnie wykorzystywany i spłacany.Spłata odsetek następuje poprzez comiesięczne obciążenie rachunku bieżącego Kredytobiorcy w ostatnim dniu miesiąca.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:
  ▪ Weksel własny
  ▪ Hipoteka
  ▪ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  ▪ Poręczenie wekslowe
  ▪ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
  ▪ Inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego
 
Podstawą udzielenie kredytu są dokumenty:
  ▪ standardowo wymagane przez Bank
  ▪ Inne dokumenty indywidualnie ustalone z Klientem
 
Opłaty i prowizje:
Pobierane są zgodnie z aktualną  "Taryfą prowizji i opłat" obowiązującą w Banku umieszczoną na stronie.

 

Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt obrotowy w rachunku bieżacym dla rolników dostępny jest we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.