Kredyt konsumencki w ROR

Kredyt konsumencki w ROR to kredyt dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie ponad 3 miesiące.

 

Kredyt można przeznaczyć na dowolny nie udokumentowany cel.
Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) - przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania.

Kredyt odnawialny w ROR jest bardzo wygodną formą kredytową:

 • przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych wolnych środków na rachunku,
  jeżeli posiadacz rachunku nie złoży innej dyspozycji,
 • po upływie 12 miesięcy kredyt odnawialny jest automatycznie przedłużany na kolejny okres(jeżeli umowa tak stanowi),
 • jest to jeden z najtańszych sposobów kredytowania,
 • każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie.

Kredyt odnawialny może otrzymać osoba która:

 • 1) wnosi na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy systematyczne wpływy np. z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub dokonuje systematycznych stałych miesięcznych wpłat;
 • 2) posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przez okres:
  - co najmniej 3 miesięcy licząc od daty pierwszego wpływu
  - lub przenosi rachunek z innego banku

- nie posiadała niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 14 dni,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
4) posiada zdolność kredytową,

Dokumenty niezbędne do zaciągnięcia kredytu:
  ▪ Dowód osobisty
  ▪ Inne dokumenty wymagane przez Bank