Kredyt "Cztery Kółka"

Kredyt "Cztery Kółka" dla Klientów Indywidualnych
 

Kredyt przeznaczony na:
        Zakup pojazdów
Dodatkowo można sfinansować:
        koszty ubezpieczenia AC, OC, NNW kredytowanego pojazdu.
Pojazd - nowy lub używany, podlegający zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z wyłączeniem pojazdów „składaków”:
        samochód osobowy,
        samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie do 3,5 t,
        motocykl,
        nowy motorower, quad i skuter,
        przyczepa samochodowa,
Kredytowanie 100% wartości pojazdu w przypadku samochodów nowych i 90% wartości w przypadku pojazdów używanych

Możliwość uzyskania dodatkowej kwoty kredytu na ubezpieczenie pojazdu.

Dokumenty niezbędne do zaciągnięcia kredytu:
  ▪ Dowód osobisty
  ▪ Zaświadczenie o dochodach
  ▪ Dokument potwierdzający wartość zakupu
  ▪ Inne dokumenty wymagane przez Bank
 
Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt konsumencki ratalny na zakup pojazdów dostępna jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.