Dokumenty zastrzeżone

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Mszczonowie, jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie wprowadził
możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości należących do nie-Klientów Banku.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:


·         dowód osobisty,

·         tymczasowy dowód osobisty,

·         prawo jazdy,

·         książeczka wojskowa,

·         książeczka marynarska,

·         paszport,

·         karta stałego pobytu,

·         dokument zagraniczny,

·         inny dokument (niezdefiniowany),

·         oraz dowód rejestracyjny, karty.Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl